Byåsen Musikkorps

Konserter mm

Neste sikre mulighet til å se og høre oss:

Årets Adventskonsert
Blir i år bli avholdt søndag 15. desember 2019.
Sted: Kulturbygget ved Byåsen skole
Tid: kl 16:00

Her er litt mer informasjon.

Omtale av noen tidligere konserter og opptredener finnes i undermenyen.