Byåsen Musikkorps

Korpsnavn, ledere, dirigenter og øvingslokaler fra 1934 til i dag

Her ser du hvilke navn korpset vårt har hatt, hvem som har vært leder, hvem som har vært dirigent og hvor vi har øvd opp gjennom tidene.

Informasjonen fra 1934 fram til 2010 er samlet av vårt eget Æresmedlem Torgeir Jensen.

   
Byåsen Ungdomslags Musikklag:

Fra - til  Leder  Dirigent  Øvingslokale 
1934 - 1935   John Welde   Karl Kleveland   BIL-hytta/Saga/Ferstadhaugen  
1935 - 1936   Armand Claussen   Karl Kleveland   Byåsen Skiklubbs hytte på Havstein  
1936 - 1937   Armand Claussen   Karl Kleveland   Folkets hus, Ugla  
1937 - 1938   Magnar Mathisen   Karl Kleveland    
Byåsen Ungdomskorps:

Fra - til  Leder  Dirigent  Øvingslokale 
1938 - 1939   Henry Petersen   Karl Kleveland   Saga/BIL-hytta  
1939 - 1940   Magnar Mathisen   Karl Kleveland    
1940 - 1941   Magnar Mathisen   Karl Kleveland    
1941 - 1942   Magnar Mathisen   Karl Kleveland    
1942 - 1943   Magnar Mathisen   Karl Kleveland   Strandrestauranten på Lian  
1943 - 1944   Magnar Mathisen   Karl Kleveland    
1944 - 1945   Henry Petersen   Karl Kleveland    
1945 - 1946   Henry Petersen   Karl Kleveland    
Byåsen Musikkforening:

Fra - til  Leder  Dirigent  Øvingslokale 
1938 - 1939   Jens Iversen   John Isdahl   Saga  
1939 - 1940   Jens Iversen   John Isdahl   Folkets hus, Ugla  
1940 - 1941   Jens Iversen   John Isdahl   Folkets hus, Ugla  
1941 - 1942   Jens iversen   John Isdahl   Folkets hus, Ugla  
1942 - 1943   Jens iversen   John Isdahl    
1943 - 1944   Jens iversen   John Isdahl    
1944 - 1945   Jens iversen   John Isdahl   Martin Klevelands uthus  
1945 - 1946   Jens Iversen / Aksel Kleveland   John Isdahl   Folkets hus, Ugla  
Byåsen Musikkorps:

I perioden 1948 til 1961, hadde fungerte følgende personer som representanter til skolekorpset: Jens Iversen (1948-1950), Gunnar Iversen (1950-1954), Kåre Kleveland (1954 - 1957), Jens Iversen (1957 - 1959) og Knut Grindstad (1959 - 1961).

Fra - til  Leder  Dirigent  Øvingslokale 
1946 - 1947   Gunnar Vanvik   Karl Amundsen   Folkets hus, Ugla  
1947 - 1948   Gunnar Vanvik   Karl Amundsen   Folkets hus, Ugla  
1948 - 1949   Gunnar Vanvik   Karl Amundsen   Folkets hus, Ugla  
1949 - 1950   Øyvind Molden   Amundsen / Myklebust   Folkets hus, Ugla  
1950 - 1951   Henry Petersen   Myklebust / Torbjørn Fossum   Folkets hus, Ugla  
1951 - 1952   Henry Petersen   Fossum / Hernes / Lindstad / Lars Mostad   Folkets hus, Ugla  
1952 - 1953   Egil Grøtte   Lars Mostad / Lindstad / Gåre   Folkets hus, Ugla  
1953 - 1954   Egil Grøtte   Hovde / Lars Mostad   Folkets hus, Ugla  
1954 - 1955   Gunnar Iversen   Hovde / Lars Mostad   Folkets hus, Ugla  
1955 - 1956   Jens Iversen   Lars Mostad / Nilsen   Folkets hus, Ugla  
1956 - 1957   Jens Iversen   Erling Mostad   Folkets hus, Ugla  
1957 - 1958   Jens Iversen   Kåre Aanvik   Folkets hus, Ugla  
1958 - 1959   Jens Iversen   Kåre Aanvik   Folkets hus, Ugla  
1959 - 1960   Jens Iversen   Kåre Aanvik   Menighetshuset på Munkvoll  
1960 - 1961   Knut Grindstad   Kåre Aanvik   Menighetshuset på Munkvoll  
1961 - 1962   Harry Aalbu   Kåre Aanvik   Menighetshuset på Munkvoll  
1962 - 1963   Harry Aalbu   Kåre Aanvik / Reidar Nilsen   Menighetshuset på Munkvoll  
1963 - 1964   Knut Grindstad   Kåre Aanvik   Menighetshuset på Munkvoll  
1964 - 1965   Knut Grindstad   Kåre Aanvik   Menighetshuset på Munkvoll  
1965 - 1966   Knut Grindstad   Kåre Aanvik   Byåsen skoles aula  
1966 - 1967   Knut Grindstad   Kåre Aanvik   Byåsen skoles aula  
1967 - 1968   Knut Grindstad   Kåre Aanvik / Reidar Nilsen   Byåsen skoles aula  
1968 - 1969   Knut Grindstad   Kåre Aanvik   Byåsen skoles aula  
1969 - 1970   Knut Grindstad   Harald Hellan   Byåsen skoles aula  
1970 - 1971   Knut Grindstad   Harald Hellan   Byåsen skoles aula  
1971 - 1972   Jørn Hvalrygg   Harald Hellan / Torbjørn Malvik   Byåsen skoles aula  
1972 - 1973   Geir Auset   Torbjørn Malvik / Per Bye   Byåsen skoles aula  
1973 - 1974   Geir Auset   Per Bye   Byåsen skoles aula  
1974 - 1975   Geir Auset   Per Bye   Byåsen skoles aula  
1975 - 1976   Geir Auset   Per Bye   Byåsen skoles aula  
1976 - 1977   Svein Grindstad   Per Bye   Byåsen skoles aula  
1977 - 1978   Kjell Åge Lauritzn   Per Bye   Byåsen skoles aula  
1978 - 1979   Kjell Åge Lauritzen   Per Bye / Jann Jørgensen   Byåsen skoles aula  
1979 - 1980   Kjell Åge Lauritzen   Jann Jørgensen / Ulf Berg / Torbjørn Malvik   Byåsen skoles aula  
1980 - 1981   Gunnar Walseth   Torbjørn Malvik   Byåsen skoles aula  
1981 - 1982   Gunnar Walseth   Roger Rønning   Byåsen skoles aula  
1982 - 1983   Gunnar Walseth   Roger Rønning   Byåsen skoles aula  
1983 - 1984   Gunnar Walseth   Arne Bye   Byåsen skoles aula  
1984 - 1985   Fjørtoft / Walstad / Leirfall   Arne Bye   Byåsen skoles aula  
1985 - 1986   Jann Jørgensen   Oddvin Vatlestad   Byåsen skoles aula  
1986 - 1987   Ove Fjørtoft   Oddvin Vatlestad   Byåsen skoles aula  
1987 - 1988   Ove Fjørtoft   Oddvin Vatlestad   Byåsen skoles aula  
1988 - 1989   Gunnar Walseth   Oddvin Vatlestad   Byåsen skoles aula  
1989 - 1990   Gunnar Walseth   Per Kvistad Uddu   Byåsen skoles aula  
1990 - 1991   Nora Stene   Per Kvistad Uddu   Byåsen skoles aula  
1991 - 1992   Nora Stene   Per Kvistad Uddu   Byåsen skoles aula  
1992 - 1993   Nora Stene   Eivind Riise   Byåsen skoles aula  
1993 - 1994   Nora Stene   Eivind Riise   Byåsen skoles aula  
1994 - 1995   Bjørn Frode Hansen   Ola Ellefsen   Byåsen skoles aula  
1995 - 1996   Bjørn Frode Hansen   Ola Ellefsen   Byåsen skoles aula  
1996 - 1997   Bjørn Frode Hansen   Ola Ellefsen   Byåsen skoles aula  
Byåsen Ungdomskorps:

Fra - til  Leder  Dirigent  Øvingslokale 
1997 - 1998   Elisabeth E. Ellevsen   Hilde Sand   Byåsen skoles aula  
1998 - 1999   Elisabeth E. Ellevsen   Hilde Sand   Byåsen skoles aula  
1999 - 2000   Inge Egseth   Hilde Sand   Byåsen skoles aula  
2000 - 2001   Torgeir Jensen   Dag Helle Bysting   Byåsen skoles aula  
2001 - 2002   Tore Skaret   Dag Helle Bysting   Byåsen skoles aula  
2002 - 2003   Elisabeth E. Ellevsen   Dag Helle Bysting   Byåsen skoles aula  
2003 - 2004   Terje Olsen   Dag Helle Bysting   Byåsen skoles aula  
Byåsen Musikkorps:

Fra - til  Leder  Dirigent  Øvingslokale 
2004 - 2005   Mette Andersen   Dag Helle Bysting   Byåsen skoles aula  
2005 - 2006   Ole Morten Ellevsen   Magne Østlie Hjelmervik   Byåsen skoles aula  
2006 - 2007   Vibeke Knudsen Bøgh   Magne Østlie Hjelmervik   Byåsen skoles aula  
2007 - 2008   Mette S. Andersen   Magne Østlie Hjelmervik   Dalgård skole  
2008 - 2009   Mette S. Andersen   Magne Østlie Hjelmervik   Kulturbygget, Byåsen skole  
2009 - 2010   Bjørn Frode Hansen   Magne Østlie Hjelmervik   Kulturbygget, Byåsen skole  
2010 - 2011   Mari Hetling Bakken   Magne Østlie Hjelmervik   Kulturbygget, Byåsen skole  
2011 - 2012   Mette S. Andersen   Magne Østlie Hjelmervik   Kulturbygget, Byåsen skole  
2012 - 2013   Mette S. Andersen   Magne Østlie Hjelmervik   Kulturbygget, Byåsen skole  
2013 - 2014   Bjørn Inge Oftedal   Magne Østlie Hjelmervik   Kulturbygget, Byåsen skole  
2014 - 2015   Bjørn Inge Oftedal   Magne Østlie Hjelmervik   Kulturbygget, Byåsen skole  
2015 - 2016   Bjørn Inge Oftedal   Magne Østlie Hjelmervik   Kulturbygget, Byåsen skole  
2016 - 2017   Linda Aune / Mari H. Bakken   Magne Østlie Hjelmervik   Kulturbygget, Byåsen skole  
2017 - 2018   Elisabeth E. Ellevsen   Magne Østlie Hjelmervik   Kulturbygget, Byåsen skole  
2018 - 2019   Mette S. Andersen   Magne Østlie Hjelmervik   Kulturbygget, Byåsen skole  
2019 - 2020   Bjørn Frode Hansen   Magne Ø. Hjelmervik / Sindre Skauge   Kulturbygget, Byåsen skole  
2020 - 2021   Gunnveig Neergård   Magne Ø. Hjelmervik / Sindre Skauge   Kulturbygget, Byåsen skole  
2021 - 2022   Gunnveig Neergård/Mari H. Bakken   Sindre Skauge   Kulturbygget, Byåsen skole  
2022 - 2023   Bjørn Inge Oftedal   Sindre Skauge   Kulturbygget, Byåsen skole