Byåsen Musikkorps

Historiske bilder mm

Her kan du se flere bilder som har med korpset vårt å gjøre fra 1930-tallet til og med 1980-tallet. Flere av dem har også navn på personene som er avbildet, noe vi synes er ekstra flott.

Vi håper å få tak i, og lagt inn, mange flere med tiden.

Årsberetningen fra 1944 ligger nok ikke der den burde ligge (under førtitallet), men du finner den rett under teksten her.

Info: Sidene i årberetningen fra 1944 er fotografert hver for seg. De er så lagt inn i et dokument, og deretter lagret som PDF. Håper allikevel at det er leselig for de fleste.

I desember 1971 reiste korpset til London sammen med Fosenlaget Sangkor. De var blandt annet representanter ved tenning av den norske julegrana på Trafalgar Square. To representanter (1 journalist og 1 fotograf) fra Adresseavisen var også med på turen. Og de laget et fotoalbum etterpå, som vi nå stolt kan vise fram.

Fotoalbumet er laget som en pdf for å få med både bilder og tekst. Du finner det rett under årsberetningen fra 1944.

   


Get Adobe Reader

 Årsberetning fra 1944 Read file
 Fotoalbum fra 1971, laget av fotograf og journalist fra Adresseavisen Read file


Tredvetallet  
Byåsen Ungdomslag. Flere av bildene inneholder navn på folkene.

Ungdomslaget 
Ungdomslaget 
Ungdomslaget 
Ungdomslaget 
Ungdomslagets revyteater 
Ungdomslagets revyteater 
Tur til Selbu 1935 
Tur til Selbu 1935 
Tur til Byneset 1936 
Tur til Byneset 1936 
Åpning av Myra 1938 
Åpning av Myra 1938 

Førtitallet  
Byåsen Undomslag, senere Byåsen Musikkorps

Byåsen Undomslag 1944 
Byåsen Undomslag 1944 
Medlemmer i 1944 
Medlemmer i 1944 

Femtitallet  

Byåsen Musikkorps 1951 Originalbildet
Byåsen Musikkorps 1951 Originalbildet
Byåsen Musikkorps 1951 Med navn på medlemmene
Byåsen Musikkorps 1951 Med navn på medlemmene
Byåsen Musikkorps 1959  Originalbildet
Byåsen Musikkorps 1959  Originalbildet
Byåsen Musikorps 1959 Med navn på medlemmen
Byåsen Musikorps 1959 Med navn på medlemmen

Sekstitallet  

Byåsen Musikkorps 1969 Originalbildet
Byåsen Musikkorps 1969 Originalbildet
Byåsen Musikkorps 1969 Med navn på medlemmene
Byåsen Musikkorps 1969 Med navn på medlemmene

Søttitallet  

Byåsen Musikkorps 1979 Originalbildet
Byåsen Musikkorps 1979 Originalbildet
Byåsen Musikkorps 1979 Med navn på medlemmene
Byåsen Musikkorps 1979 Med navn på medlemmene

Åttitallet  

Byåsen Musikkorps 1984 Originalbildet
Byåsen Musikkorps 1984 Originalbildet
Byåsen Musikkorps 1984 Med navn på medlemmene
Byåsen Musikkorps 1984 Med navn på medlemmene

Nittitallet  

Byåsen Musikkorps 1994 
Byåsen Musikkorps 1994 

Totusen-tallet  

Byåsen Ungdomskorps 2004 Foto: Lars Andreas Dybvik
Byåsen Ungdomskorps 2004 Foto: Lars Andreas Dybvik
Byåsen Ungdomskorps 2004 Foto: Lars Andreas Dybvik
Byåsen Ungdomskorps 2004 Foto: Lars Andreas Dybvik
Byåsen Musikkorps 2009 Foto: Lars Andreas Dybvik
Byåsen Musikkorps 2009 Foto: Lars Andreas Dybvik