Byåsen Musikkorps

Styret og komiteer


Valgt 10. februar 2024

   
Styret

For kontakt med styret, bruk epost-adressen styret(ætt)byaasenmusikkorps.no

Fornavn  Etternavn  Verv 
Bjørn Inge   Oftedal   Leder  
Mari Hetling   Bakken   Nestleder  
Torodd   Berstad   Økonomileder  
Ole Morten   Ellevsen   Sekretær  
Monica   Kuvene   Styremedlem 1  
Trine Lyngvær   Kuvene   Styremedlem 2  
Erlend   Rø   Varamedlem  
Forvaltningskomiteen:

Fornavn  Etternavn  Verv 
Torodd   Berstad   Økonomileder og leder for komiteen  
Bjørn Frode   Hansen   Uniformsforvalter  
Bjørn Frode   Hansen   Instrumentforvalter  
Birgit S.   Nohr   Noteforvalter  
Grete   Røli   Regnskapsfører  
Arrangementskomiteen:

Fornavn  Etternavn  Verv 
Monica   Kuvene   Styrem. 1 og leder for komiteen  
Hanne   Gjønvik   Medlem 1  
Erlend E.   Ellevsen   Medlem 2  
Erik   Wahlström   Dugnadsansvarlig  
Programkomiteen:

Fornavn  Etternavn  Verv 
Mari Hetling   Bakken   Nestleder og leder for komiteen  
Birgit S.   Nohr   Noteforvalter  
Stule   Lund   Medlem  
Eli   Hatlehol   Dirigent  
PR og Rekrutteringskomiteen:

Fornavn  Etternavn  Verv 
Trine L.   Kuvene   Styrem. 2 og leder for komiteen  
Nora   Bakken   Medlem  
Revisorer:

Fornavn  Etternavn  Verv 
Yngve S.   Iversen   Revisor 1  
Tore Duvel   Skaret   Revisor 2  
Valgkomiteen:

Fornavn  Etternavn  Verv 
Marianne Ø.   Dalheim   Medlem 1  
Nina S.   Andersen   Medlem 2