Byåsen Musikkorps

Sesongen 1989 - 1990

På et medlemsmøte 26.06.1989 ble det bestemt at ByåsTubaDuren igjen skulle få en fast plass i BMK, etter flere års pause/fravær.

Her er vi så heldige å ha alle numrene fra sesongen.

Trykk på bildene for å se hele utgaven som pdf.
 

Nr 1 - august 1989
(A4-format)
Redaksjonen: Torgeir Jensen, Bjørn Frode Hansen, Elisabeth Einskar og Berit K. Hilmo


Portretter: Per K. Uddu, Svein Arne Berntzen, Elisabeth Einskar (nå Ellevsen) og Einar Olav Bjerksetmyr.

Les også: Nytt fra styret, dirigentens spalte og en historie fra vår aller første tur til Brønnøysund.

 

Nr 2 - oktober 1989
(A5-format)
Redaksjonen: Torgeir Jensen, Bjørn Frode Hansen, Elisabeth Einskar og Berit K. Hilmo


Portretter: Ole Morten Ellevsen,  Bjørn Frode Hansen, Mona Fallin og Roar Dyrnes.

Les også: Nytt fra styret, dirigentens spalte, "Nytt om navn", avholdt loppemarked og seminarhelg på Væktarstua. 

 


Nr 3 - desember 1989
(A5-format)
Redaksjonen: Torgeir Jensen, Bjørn Frode Hansen, Elisabeth Einskar og Berit K. Hilmo


Portretter: Inge J. Egseth, Berit K. Hilmo, Ove Fjørtoft og Synnøve Endresen.

Les også: Nytt fra styret, planlegging av Musirkus - 90, Minival-festen, dommerkommentarer fra Minivalen og litt om avholdt årsmøte/-fest. 

Nr 4 - mai 1990
(A5-format)
Redaksjonen: Bjørn Frode Hansen, Elisabeth Einskar og Berit K. Hilmo


Portretter: Mette Andersen, Eigil Johansen, Jan Inge Fjørtoft og Grete Ulset.

Les også: Nytt fra styret, Ting skjer og Presseklipp.