Byåsen Musikkorps

Sesongen 1991 - 1992

Om det ble utgitt flere enn 3 nummer denne sesongen vet vi dessverre ikke.

Kan DU hjelpe oss å få klarhet i dette, så ta kontakt med oss.

Trykk på bildene for å se hele utgaven som pdf.
 

Nr 1 - oktober 1991
(A4-format)
Redaksjonen: Bjørn Frode Hansen, Brit K. Hilmo og Vebjørn Halvorsen


Portretter: Johnny Ellevsen, Helene Stenvik Misund, Randi Anita Loeng og Tom Dragåsøien.

Les også: Leder´n, Dirigentens spalte, Nytt om navn, Minivalen (inkl festen) og høst-seminar på Oppdal.
 


Nr 2 - januar 1992
(A4-format)
Redaksjonen: Bjørn Frode Hansen, Brit K. Hilmo og Vebjørn Halvorsen


Portretter: Eivind H. Okstad og Gunnar Walseth

Les også: Leder´n, Musirkus -92, huskonsert, dommerkommentarer fra Minivalen 1991, årsmøtet og Ordet fritt. 

Nr 3 - april 1992
(A4-format)
Redaksjonen: Bjørn Frode Hansen, Berit K. Hilmo, Vebjørn Halvorsen og Hilde Jensvold


Portretter: Vebjørn Halvorsen, Ingunn Løseth og Øistein Ålbu.

Les også: Leder´n, Sponsor, om dirigenten, Siden sist, bydelskonsert og vårkonsert og planer for korpstur til Østersund.