Byåsen Musikkorps

Dugnader i Byåsen Musikkorps

Fra dugnad på John Fogerty-konsert i Granåsen sommeren 2017. Foto: Mari H. Bakken
Fra dugnad på John Fogerty-konsert i Granåsen sommeren 2017. Foto: Mari H. Bakken

Som i de fleste lag og organisasjoner stiller også korpsets medlemmer på dugnadsinnsats for korpset.

Formålet med dugnader er først og fremst og fremst å skaffe inntekter til korpset, men å stille på dugnad er for mange like mye en sosial aktivitet.
 

Dugnadsaktiviteten er konsentrert om fire aktiviteter.

 

Dugnad for ulike konserter i Trondheim (se bildet)
Vi har samarbeid med ulike arrangører av konserter og andre event i Trondheim.

Trøndersk mesterskap for korps
Arrangeres første søndag i februar hvert år. Her er korpset ansvarlig for konkurransene i Olavshallens Store Sal og i Kammersalen. I tillegg er vi ansvarlig for catering til funksjonærer og andre.

NM for janitsjarkorps
Arrangeres fredag og lørdag før Palmesøndag hvert år. Her deltar korpset som funksjonærer, stort sett i Olavshallens Store Sal, men også ved andre scener.

Dugnad i Olavshallen
Korpset har inngått et samarbeid med Byåsen skolemusikkorps om å gå vakter i Olavshallen. Vi registreres i skolekorpsets database og tildeles vakter automatisk. Det tilstrebes at alle går like mange vakter. Det er mulig å reservere seg mot vakt på dager det ikke passer. Dette gjelder både faste ukedager og enkeltdager. Du trenger en Open-ID konto(G-mail eller lignende). Medlemmer kan sjekke sine tildelte vakter på denne linken.

For den som ikke kan delta på dugnader er det mulig å kjøpe seg fri. Dette gjøres ved å  betale inn en årlig sum. Summens størrelse fastsettes årlig på korpsets årsmøte.