Byåsen Musikkorps

Historien vår

Dagens Byåsen Musikkorps har en lang og litt «kronglete» historie.

Vi er så heldige å ha et Æresmedlem som heter Torgeir Jensen - tidligere aktiv som hornist.

Torgeir har gjort en fantastisk jobb med å få oversikt over historien vår. Noe vi er utrolig takknemlige for. Innholdet i Historien 1934 til 2009 er hentet fra jubileumsberetningen for korpset fra 2009 - skrevet av Torgeir.

I jubileumsberetning er det lagt mest vekt på den eldste delen av historien vår.

"I løpet av de 75 årene som har gått siden ungdomslag, kor og korps ble stiftet, har Byåsen endret seg fra landsbygd til forstad. Store boligområder har blitt etablert og folketallet har doblet seg flere ganger. Korpstradisjonen fra 1934 lever fortsatt i beste velgående gjennom Byåsen Musikkorps."